ITEM
"PIPE / WHITExRED"


MODEL
MASTER (JAZZ INN' BLUE)